• 07-90749082
  • rosholmenakademi@gmail.com
  • Vårbergsvägen 63 12743 Skärholmen

Förskola Happymoon & Pionen

Förskolan Happy Moon och Pionen är två nyöppnade förskolor i vårberg, vårbergsvägen 63, 127 43 Skärholmen.

 

Förskolan disponerar rymliga, fräscha och ljusa lokaler. Vi vill att den pedagogiska miljön ska stimulera barns självständighet och inflytande, till exempel vid påklädning, matstund, aktiviteter. Ombyggnad av lek-gård som kommer bli utrustad med populära utomhusleksaker. Vi har nära till parker och naturområden. Barnen får dagligen tillagad varm måltid, fräsch sallad och frukt. Som måltidsdryck erbjuds mjölk och vatten. Vi tillgodoser önskemål såsom vegetariskt eller halalkost.

Öppethållande följer Stockholm stads riktlinjer för ramtider, det vill säga 06.30-18.30, vid vårdnadshavarnas behov. Vi stänger fyra dagar om året för konferenser och planeringsdagar. Under planeringsdagarna och sommaruppehåll erbjuds jourhavande förskola. Vi erbjuder bussar som hämtar/lämnar barn.

Glada och meningsfulla dagar

Förskolan Happy moon och Pionen präglas av en atmosfär fylld av värme, glädje och engagemang. Vi lägger stor vikt vid att ge våra barn och föräldrar ett bra bemötande. Alla är viktiga och förtjänar att få respekt för sina åsikter. Vår strävan är att skapa glädje och meningsfullhet för varje barn på vår förskola. Det gör vi genom att vara goda förebilder och närvarande pedagoger. Vi följer barnens intressen och tror på barnen- att de själva kan söka sin kunskap med engagerade pedagoger som stöd. Med rätt uppmuntran kan barnets intresse ”smitta av sig” på andra barn och vuxna. Detta intresse kan sedan mynna ut i att en hel avdelning fördjupar sig kring ett temaarbete under ett läsår. Exempel på teman kan vara vatten, rymden och skogen. Det ska vara roligt att lära!

Nära kontakt med hemmet

Föräldrarna är vår mest betydelsefulla samarbetspartner. Det är viktigt att vi lär känna varandra och att vi har en bra daglig kommunikation om hur det går för deras barn på förskolan. En god relation är bra för barnets utveckling och länkar ihop förskolans värld med hemmet. Våra föräldrar ska ha en god inblick i vad som händer  och känna sig delaktiga i verksamheten här på Happy moon och Pionen. Förskolan ligger nära naturområden med två stora lekparker alldeles invid förskolebyggnaden. Vi har tre åldersindelade barngrupper. Vintergatan 1-2 år, Galaxen 3-5 år och Rymden 4-5 år och Planeten 5-6 år.

Aktiviteter 

På Happy moon och Pionen har vi minst en uteaktivitet per dag. Vi vistas mycket ute i närområdet bland våra skogar, vatten och lekparker. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper vilket gynnar både trivsel och lärande.  Respekt för allt levande och vår närmiljö är viktigt för oss

 

Pedagogerna på Happy moon och Pionen har ett medforskande arbetssätt. Vi undersöker och upptäcker tillsammans. Det vi inte vet tar vi reda på . Ofta leder barnens upptäckarlusta till ett helt projekt som kan sträcka sig under en hel termin.

 

På Happy moon och Pionen erbjuder vi ett rikt utbud avmateriel för bygg och konstruktion. Här får barnen utlopp för sin fantasi och bygger hela lekvärldan

Stadsdelen erbjuder ett rikt kulturutbud som vi ofta tar del av. Vi på Happy moon och Pionen besöker gärna biblioteket – både för att låna böcker, titta på teater och delta i work-shops

På Happy moon och Pionen skapar vi både med olika materiel och redskap.Vi tar gärna in materiel från naturen och använder under våra skapandeaktiviteter.