• 07-90749082
  • rosholmenakademi@gmail.com
  • Vårbergsvägen 63 12743 Skärholmen

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering i skola/fritids

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem ska jag framföra mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med ditt barns utbildning, framför det i första hand till ansvarig mentor.Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor/styrelse så att verksamheten själv får möjlighet att agera. 

Vid klagomål eller andra synpunkter hör av er till biträdande rektor: 

emil.eklund@anfs.se

Klagomålen/synpunkterna behandlas sedan på ledningsnivå / lärarnivå, beroende på ärende. 

Tack för gott samarbete!